Ettevõtlikkusest

Entrumi filosoofia aluseks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlusõppe mõttekoja veendumus, et ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma ideid tegudeks muuta.

Ettevõtlikkus on eelkõige hoiak ja ellusuhtumine. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi märgata, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda – olgu siis ettevõtjana, koolijuhina, riigi- või haridusametnikuna, vabatahtlikuna vms.

Entrum põhiväärtuseks on ettevõtlikkus!

Ettevõtlikkuse all mõtleme suutlikkust:

  • näha probleeme ja neis peituvad võimalusi
  • püstitada eesmärke, genereerida ideid ja neid teostada
  • võtta initsiatiivi ja vastutada algatatud  tegevuste eest
  • teha koostööd  teistega eesmärkide teostumiseks
  • tegevust lõpule viia, isegi kui ilmneb takistusi
  • reageerida paindlikult muutustele
  • võtta arukaid riske
  • tulla toime ebakindlusega
  • olla edukas mis tahes elualal
  • olla õnnelik enda tegevuses