Sandor Liive: “Kutsun ettevõtjaid ENTRUMisse panustama!”

Head praegused ja tulevased koostööpartnerid,

LiiveTööandjatena kurdame tihti, et täiskasvanuelu alustavatel noortel pole vajalikke teadmisi ega sotsiaalset võimekust, et muutuvates oludes iseseisvalt toime tulla. Ei ole vaja kurta, on vaja muuta! Aktiivse eluhoiaku edendamisega on võimalik olukorda parandada.

2010. aastal asus Eesti Energia aktiivselt panustama Eesti haridussüsteemi ning käivitas noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi ENTRUM. Selle missiooniks on konkurentsi- ja ekspordivõimeline Eesti majandus, mille nurgakiviks on ettevõtlikud oma eluga hakkama saavad noored inimesed, kes tunnevad vajadust oma head ideed Eesti hüvanguks ellu viia.

Nelja aastaga on ENTRUMist saanud tuntud ja tunnustatud kaubamärk noorte ettevõtlusõppe turul. See tagab ENTRUMi partneritele hea nähtavuse ning nende ettevõtete sotsiaalse vastutuse alaste eesmärkide täitmise ilma suurte investeeringuteta. Liitudes ENTRUM programmi ja noorte ettevõtlikkust toetavate ettevõtete võrgustikuga „Unistused ellu“, aitame üheskoos kasvatada tulevast ettevõtjate ja ärategijate põlvkonda.

Iga ettevõte saab panustada ENTRUM programmi läbiviimisesse erineval moel:

  1. olla toeks oma toodete ja teenustega;
  2. osaledes ENTRUM mentorlusprogrammis ja nõustades noori nende esimese  infotehnoloogilise start-up’i või sotsiaalse idee elluviimisel;
  3. panustades “Ettevõtlike ideede panka” oma ettevõte ettevõtliku ideega, kuhu tahate ka noorte panust ja energiat.

Igasugune abi aitab meil ühiselt kasvatada ettevõtlikke aktiivseid noori, kes tagavad Eesti majanduse konkurentsivõime juba lähitulevikus. ENTRUM-i vilistlased on meie tulevased äripartnerid, töötajad ja kliendid.

Sandor Liive
SA Entrum nõukogu esimees
Eesti Energia juhatuse esimees