Partnerid

Noorte ettevõtlikkus ja aktiivsus on oluline teema ENTRUMi võrgustikku kuuluvate partnerite jaoks. ENTRUM missiooni ja tegevusi toetavad avaliku sektori, eraettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonid. Just tänu ENTRUM konkursi võrgustiku partneritele on võimalik noorte ettevõtlikkuse arendamine huvitavas ja mitmekülgses vormis.

Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede arenguprogrammi ja konkursi ENTRUM partnerid:

ENTRUM info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna eestvedaja:

ENTRUM põlevkivitööstuse valdkonna eestvedaja:

ENTRUM elustiili start-up’ide valdkonna eestvedaja:

Noorte ettevõtlikkust väärtustavad:

Ettevõtlikku õppetegevusse panustavad:

Sessioone aitavad läbi viia:

Peaauhinna ja vaheauhinnad panevad välja:

Järgmisi samme aitavad ENTRUM vilistlastel teha:

Ettevõtlikule noorele pakuvad kõrgharidust:

ENTRUM vabatahtlikku liikumist arendab:

Ettevõtlikke noorte tegevusi kajastab:

Ettevõtlikkuse kodu:

Ettevõtlikke inimesi sõidutab: