Sessioon nr 5: Koostöö viib edasi!

ENTRUM 5. sessioon „Koostöö viib edasi!“ toimub 4. veebruaril Tartus Dorpat Konverentsikeskuses.

ENTRUM 5. sessiooni peateemaks on koostöö. ENTRUM programmi projektimeeskondade olulisteks partneriteks on kohalikud omavalitsused, kohalikud ettevõtjad ja maakondlikud arenduskeskused. Koostöös partneritega saab iga projektmeeskond oma algatust veelgi mõjusamalt ellu viia.

 5. sessiooni inspiratsioonikülaline on juristitaustaga Yrjö Ojasaar, kes täna tegutseb Eesti alustavate ettevõtete nõustaja, visionääri ja investorina. Start-up’ide nõustajana oskab Yrjö Ojasaar hästi pajatada sellest, millest ja kuidas potentsiaalsete investorite või koostööpartneritega rääkida ja kuidas saavutada see, et nad tahaksid just Sinuga koostööd teha.

Sessioonil omandame järgmised olulised koostööpõhimõtted:
1. Projekt on osa Sinu ja Sinu kogukonna ehk kodupiirkonna elust. Selleks, et projekt suurepäraselt õnnestuks, pead oskama kaasata ka teisi.
2. Iga koostöö nõuab kahepoolset pingutust. Seega, kui soovid, et koostöösuhted kestma jääks, paku midagi oma poolt ka vastu.
3. Iga koostöö algab usaldusest ja ühistest huvidest. Partnerlus toimib vaid siis, kui pead kinni antud lubadustest ja tähtaegadest. Kui vead oma partnereid alt, kaotad oma hea maine ning partneri usalduse, huvi ja toetuse Sinu tulevaste projektide vastu.

Sessiooni päevakava

13.00 ENTRUM inspiratsioonitund teemal: „Koostöö versus konkurents“
Kogemusi laiast maailmast jagab Yrjö Ojasaar, Eesti alustavate ettevõtete visionäär ja toetaja.
13.35 Töötuba: 1 osa
Kas ja kuidas saab kasu koostööst?
Kas ja kuidas muudab projekt minu kogukonda paremaks?
Kas ja kuidas teha koostööd kohaliku omavalitsusega?
Millist infot ja teenuseid saab projekti arendamiseks MAKi käest?
Ärieetika – mis see on ja kuidas seda projekti hüveks kasutada?
14.30 Tutvumine maakondlike arenduskeskuste (MAK-ide) võimalustega fuajees
Mine ja küsi oma maakonna koordinaatorilt head nõu!
15.00-16.30 Töötuba: 2 osa – Leia endale koostööpartner!
Projekti lühitutvustus teistele meeskondadele, koostöövõimaluste analüüs, grupiarutelu ja koostöölepete sõlmimine.
16.30-17.30 Kvaliteetaeg juhendajatega valdkondlikes töötubades. Küsimused-vastused projekti arendamiseks.
17.45   Bussid koju
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

5. sessiooni ettevalmistava kodutöö juhtnöörid leiab ka meie kodulehelt.